Analyze  or    Language:

Pola name origin

Origin of the name Pola. History of Pola name origin in different countries and languages.

Origin of first name Pola

Apollon >

Greek Mythology

Apollonios >

Ancient Greek

Apollonia >

Ancient Greek

Apolonia >

Polish

Pola >

Polish (short form)

Full tree of first name Pola

Apollon >

Greek Mythology

 
 
Apollonios >

Ancient Greek

 
 
 
Apollonia >

Ancient Greek

 
 
 
 
Apolena >

Czech

 
 
 
 
Abelone >

Danish

 
 
 
 
 
Lone >

Danish (short form)

 
 
 
 
Apolena >

Slovak

 
 
 
 
Apolline >

French

 
 
 
 
Apollonia >

Italian

 
 
 
 
Apolónia >

Portuguese

 
 
 
 
Apolônia >

Portuguese (Brazilian)

 
 
 
 
Apolonia >

Spanish

 
 
 
 
Apolonia >

Polish

 
 
 
 
 
Pola >

Polish (short form)

 
 
 
 
Apolonija >

Slovene

 
 
 
 
 
Polona >

Slovene (short form)

 
 
Apollo >

Greek Mythology (Latinized)

 
 
Apollinaris >

Ancient Greek

 
 
 
Apollinariya >

Russian

 
 
 
 
Polina >

Russian (short form)

 
 
 
Apollinaire >

French (Rare)

 
 
 
Apolinary >

Polish

 
 
 
Apolinar >

Spanish

Analyse your name and surname. It's Free!

or
Your name:
Your surname:
Get analysis

More about name Pola

Pola name meaning

What does Pola mean? Meaning of name Pola.

 

Pola name origin

What does Pola origin? Origin of first name Pola.

 

Pola name definition

Define Pola name. Pola name definition.

 

Pola in other languages

Pola in other languages. Relative names to name Pola.

 

Pola compatibility with surnames

Pola compatibility test with surnames.

 

Pola compatibility with other names

Pola compatibility test with other names.

 

List of surnames with name Pola

List of surnames with name Pola